pioen1   pioen3   pioen1

‘We beginnen precies daar waar jij bent...'

 

Kwaliteit

Kwalitatief goede zorg bieden, vind ik belangrijk. Dit maakt dat ik me ingeschreven heb bij toonaangevende beroepsverenigingen. Door lid te worden van deze verenigingen, heb ik te maken met eisen en voorwaarden die gesteld worden. Aan deze eisen en voorwaarden heb ik mij te houden. Daar word ik als hulpverlener op getoetst .
Ik vind het belangrijk om mijzelf te ontwikkelen. Dit maakt dat ik me geregeld bijschool met allerlei trainingen die te maken met mijn vakgebied. Daarnaast volg ik supervisie en intervisie, zodat ik vanuit een professionele houding jou kan ondersteunen.

NFG
Dit is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in het complementaire psychosociale werkveld. Zij NFGbewaken de kwaliteit van de aangeboden zorg. Ook zorgt het NFG, er voor dat de verplichtingen van het Wkkgz, nagestreefd worden zodat de cliënt bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris terecht kan. Leden van het NFG, zijn hbo-geschoold.
Lidmaatschapnummer: 9113

 SKJ

SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)
In dit Kwaliteitsregister vindt u de namen van alle jeugdprofessionals die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor hun vakgebied. Dit register is openbaar.
Lidmaatschapsnummer: 11027184

 

BPSW
Dit is een beroepsvereniging voor jeugd- en gezinsprofessionals. Zij behartigd hun belangen en bevordert de kwaliteit van het werk
in bpswdiverse werkvelden. Leden van de BPSW, zijn hbo-geschoold. Binnen deze vereniging heb ik de Basis- en Verdiepingstraining Beroepsethiek Jeugdzorgwerker, met resultaat behaald. Ik ben in het bezit van beide certificaten. Tevens voert deze organisatie het Tuchtrecht uit.

Lidmaatschapsnummer: 622762

Roos

Bezoek me op