pioen1   pioen3   pioen1

‘We beginnen precies daar waar jij bent...'

 

Meldcode

Sinds Juli 2013, heeft de overheid organisaties en zelfstandige beroepsoefenaars op grond van De Wet, verplicht gesteld om gebruik te maken van De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld.
De Meldcode is een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute of structurele onveiligheid.
De Meldcode bevat een stappenplan. Doel hiervan is beroepsoefenaren te ondersteunen in het doornemen van de stappen.

Hoe wordt de Meldcode gebruikt?
Een professional doorloopt de stappen van de Meldcode, als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch, seksueel en vermoedens van verwaarlozing.
Dit in samenspraak met de cliënt. Om vanuit verbinding te werken, is heldere communicatie met elkaar, belangrijk.

Praktijk ‘Verbinding bij Verlies’, hanteert de volgende stappen:

 • Stap 1:
  In kaart brengen van signalen
 • Stap 2:
  Collegiale consultatie
 • Stap 3:
  Gesprek met cliënt
 • Stap 4:
  Afweging
 • Stap 5:
  Besluit nemen: wel of geen melding

 

Roos

Bezoek me op