pioen1   pioen3   pioen1

‘We beginnen precies daar waar jij bent...'

 

Kwaliteit

Kwalitatief goede zorg bieden, vind ik belangrijk. Dit maakt dat ik me ingeschreven heb bij toonaangevende beroepsverenigingen. Door lid te worden van deze verenigingen, heb ik te maken met eisen en voorwaarden die gesteld worden. Aan deze eisen en voorwaarden heb ik mij te houden. Daar word ik als hulpverlener op getoetst .
Ik vind het belangrijk om mijzelf te ontwikkelen. Dit maakt dat ik me geregeld bijschool met allerlei trainingen die te maken met mijn vakgebied. Daarnaast volg ik intervisie, zodat ik vanuit een professionele houding jou kan ondersteunen.

Lees meer...

Werkwijze, Tarieven en Vergoedingen

Werkwijze
Individuele of gezinssessies, of lotgenotencontact.
We starten altijd met een intakegesprek. Ik vind het belangrijk om jouw verhaal goed te kunnen horen, om verbinding te maken met dat wat er is zodat ik goed kan inschatten wat ik voor je betekenen kan. Er is ruimte voor je verhaal en vraag. We maken met elkaar de hulpvraag duidelijk. Ook is er ruimte voor jou, om aan te geven of je wel of niet verder wilt.

Voor Scholen en Bedrijven
Ook hier vindt er een afstemmingsgesprek plaats, zodat ik goed kan inschatten wat jullie vraag is en hoe ik hierbij aan kan sluiten.

Meer informatie over kwaliteit vind je in dit artikel.

Lees meer...

Meldcode

Sinds Juli 2013, heeft de overheid organisaties en zelfstandige beroepsoefenaars op grond van De Wet, verplicht gesteld om gebruik te maken van De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld.
De Meldcode is een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute of structurele onveiligheid.
De Meldcode bevat een stappenplan. Doel hiervan is beroepsoefenaren te ondersteunen in het doornemen van de stappen.
Deze stappen worden altijd in overleg met de cliënt genomen. Na het doorlopen van de stappen ontstaat er een besluit om wel/niet een melding te doen.

Lees meer...

Roos

Bezoek me op